Lenguas Vivas streeft ernaar om de kwaliteit van de lessen te waarborgen. Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat u een klacht heeft. Lenguas Vivas zal zich inspannen om een oplossing voor uw klacht te vinden. Wij zullen uw klacht uitermate serieus nemen. Alle klachten zullen vertrouwelijk worden behandeld.

Klachtenprocedure: 

1. U kunt eerst uw klacht mondeling bij uw docent kenbaar maken. Samen met u, zal zij tot een goede oplossing proberen te komen.

2. Mocht het zo zijn dat dit niet lukt, kunt u uw klacht schriftelijk te versturen per email naar info@spaanslessen.nl. t.a.v. M.I.B Vallejos

3. U ontvangt binnen 48 uur een ontvangstsbevestiging per email waarin wij aangeven binnen welk termijn wij verwachten uw klacht te hebben afgehandeld.

4. Binnen vier weken krijgt u een schriftelijk voorstel voor een oplossing.

5.    Indien tijdens het afhandelen van de klacht blijkt dat wij meer tijd nodig hebben om uw klacht            te onderzoeken, zullen wij u hierover informeren binnen 4 weken na ontvangst van uw klacht. 

6. Indien u tevreden bent met de voorgestelde oplossing wordt de klacht als afgehandeld beschouwd.

7. Mocht het gebeuren dat u niet tevreden bent over de door Lenguas Vivas aangeboden oplossing voor uw klacht, dan kunt u zich wenden tot een onafhankelijke klachtencommissie.

Onafhankelijk klachtencommissie:

Het oordeel van de onafhankelijke commissie is bindend dus Lenguas Vivas zal het advies van de commissie volgen en eventuele consequenties zullen binnen 4 weken worden afgehandeld.

De klachtencommissie bestaat uit de volgende personen:

Eva Bankert, HRM medewerkster

Ibeth Aldas, project manager 

Alle klachten die behandeld worden door Lenguas Vivas of de klachtencommissie worden drie jaar bewaard.