Niveau’s

Niveaus

Bij Lenguas Vivas gebruiken we de niveaubenoeming van het Europees Referentie Kader.  Dit bevat objectieve criteria die omschrijven over welke vaardigheden een leerling  moet beschikken bij het afronden van een bepaald niveau in een vreemde taal.

Het aantal benodigde uren om een bepaald niveau te bereiken varieert afhankelijk van de snelheid waarmee een cursist de Spaanse taal leert.

Wij geven privélessen en groepscursussen op de volgende niveaus:

Conversatie Spaans Beginners I (niveau A1-1 )

Conversatie Spaans Beginners II (niveau A1-2)

Conversatie Spaans Halfgevorderden I (niveau A2-1)

Conversatie Spaans Halfgevorderden II (niveau A2-2)

Conversatie Spaans Gevorderden I  (niveau B1-1)

Conversatie Spaans Gevorderden II  (niveau B1-2)

Hieronder beschrijven we wat uw vaardigheden zijn bij het afronden van elk niveau, zowel voor privélessen als groepscursussen.

Conversatie Spaans Beginners I (eindniveau A1-1) niveau van het Europese Referentie Kader

Dit niveau is bedoeld voor mensen die geen of nauwelijks kennis van de Spaanse taal hebben.

Doelstelling: Tijdens de cursus leert u eenvoudige zinnen en uitdrukkingen en bouwt u een kleine woordenschat op. Aan het eind van de cursus kunt u eenvoudige gesprekken voeren over bepaalde concrete situaties zoals uzelf voorstellen, persoonlijke informatie geven, de weg vragen, boodschappen doen, enz.

Wat kunt u doen na het afronden van  Conversatie Spaans Beginners  I: 

 • De Spaanse klanken uitspreken
 • Uzelf voorstellen, persoonlijke informatie vertellen over uzelf (telefoonnummer, e-mailadres, leeftijd, nationaliteit, beroep, etc) en vragen hierover aan anderen stellen
 • Tot 100 tellen
 • Een stad /dorp beschrijven, vragen naar winkels en gebouwen in een stad en hun locatie
 • Vertellen of u iets leuk vindt of niet
 • De weg vragen en de weg wijzen, richting aangeven, de weg wijzen met het openbaar vervoer
 • Boodschappen doen (verpakkingen, hoeveelheden aanduiden),  naar de prijs vragen
 • Iets bestellen in een restaurant en praten over gerechten
 • De tijd: vragen hoe laat het is (tijd en moment van de dag aangeven)
 • U kent een aantal gebruiken uit de Spaanse en Latijns-Amerikaanse cultuur

 

Grammaticale onderwerpen  bij Conversatie Spaans Beginners I:

 • Het werkwoord ser (zijn) , persoonlijke voornaamwoorden
 • Zelfstandige naamwoorden  (geslacht, enkelvoud en meervoud)
 • Het bepaald en onbepaald lidwoord
 • Tegenwoordige tijd (regelmatige werkwoorden)
 • De werkwoorden tener (hebben) , estar (zich bevinden) , ir (gaan) en gustar (leuk vinden)
 • Het bijvoeglijk naamwoord
 • Tegenwoordige Tijd onregelmatige werkwoorden querer (willen)  en poder (kunnen)

Conversatie Spaans Beginners II (eindniveau A 1-2)

Dit niveau is bedoeld voor mensen die de onderwerpen beheersen die behandeld zijn bij het niveau Beginners I.

In geval van twijfel over het niveau van de cursist wordt er een gratis intakegesprek afgenomen om het niveau te bepalen.

Doelstelling:  Aan het eind van het niveau Beginners II is de cursist in staat om met basis zinnen persoonlijk informatie over zichzelf te vertellen en vragen hierover aan anderen te stellen. Hij kan eenvoudige gesprekken voeren over onderwerpen die al bekend voor hem   zijn zoals winkelen, zijn dagelijkse routine, zijn plannen voor de nabije toekomst, toeristische informatie vragen, enz.  Hij kan ook eenvoudige zinnen begrijpen als zijn gesprekspartner langzaam praat en indien nodig herhaalt.

Wat kunt u doen na het afronden van het niveau Conversatie Spaans Beginners  II: 

 • Kledingstukken beschrijven ( kleur en materiaal),  winkels aanduiden, naar openingstijden van winkels vragen (dagen van de week)
 • Vergelijkingen maken
 • Over dagelijkse gewoontes praten
 • Over recente ervaringen praten, frequentie aanduiden
 • Over plannen in de nabije toekomst praten
 • Familierelaties beschrijven, iemands uiterlijk en karakter beschrijven
 • Een gebeurtenis beschrijven die nu aan de gang is
 • Een eenvoudig telefoongesprek voeren, iets huren, entreekaarten kopen, reserveren, een afspraak maken
 • Informatie inwinnen bij een reisbureau, een reis boeken
 • Over het weer praten (seizoenen, maanden)
 • Praten over activiteiten in het verleden, tijdsaanduidingen uit het verleden gebruiken
 • U kent een aantal gebruiken uit de Spaanse en Latijns-Amerikaanse cultuur

Grammaticale onderwerpen  bij Conversatie Spaans Beginners II:

 • Aanwijzend  voornaamwoorden  en meewerkend voorwerp
 • Vergrotende en overtreffende trap
 • Tegenwoordige tijd (onregelmatige werkwoorden), wederkerende werkwoorden
 • Voltooid tegenwoordige tijd
 • Toekomende tijd
 • Verleden tijd (Indefinido)

Neem contact op!

Bel naar:
06-50630429