Niveaus

Niveaus

Bij Lenguas Vivas gebruiken wij de niveau benoeming van het Europees Referentie Kader. Dit bevat objectieve criteria die omschrijven over welke vaardigheden een leerling dient te beschikken bij het afronden van een bepaald niveau in een vreemde taal.

Het aantal benodigde uren om een bepaald niveau te bereiken varieert, afhankelijk van de snelheid waarmee een cursist de Spaanse taal leert.

Wij geven privélessen en groepscursussen op de volgende niveaus:

Conversatie Spaans Beginners I (niveau A1)

Conversatie Spaans Beginners II (niveau A2)

Conversatie Spaans Half gevorderden I (niveau B1)

Conversatie Spaans Half gevorderden II (niveau B1+)

Conversatie Spaans Gevorderden I (niveau B2)

Conversatie Spaans Gevorderden II (niveau C1)

Hieronder beschrijven wij wat uw vaardigheden zijn bij het afronden van elk niveau.

Conversatie Spaans Beginners I (eindniveau A1)

Doelgroep: Dit niveau is bedoeld voor mensen die geen of nauwelijks kennis van de Spaanse taal hebben.

Lengte van de cursus: 8 lessen van 75 minuten per les.

Doelstelling: Tijdens de cursus leert u eenvoudige zinnen en uitdrukkingen te gebruiken en bouwt u een kleine woordenschat op. Aan het eind van de cursus kunt u eenvoudige gesprekken voeren over bepaalde concrete situaties, zoals uzelf voorstellen, persoonlijke informatie geven, de weg vragen, boodschappen doen enz.

Studiebelasting: de student moet minimaal 2 uur per week aan huiswerk besteden.

Wat kunt u doen na het afronden van Conversatie Spaans Beginners I: 

 • De Spaanse klanken uitspreken
 • Uzelf voorstellen, persoonlijke informatie vertellen over uzelf (telefoonnummer, emailadres, leeftijd, nationaliteit, beroep etc.) en vragen hierover aan anderen te stellen
 • Tot 100 tellen
 • Een stad /dorp beschrijven, vragen naar winkels en gebouwen in een stad en hun locatie
 • Vertellen of u iets leuk vindt of niet
 • De weg vragen en de weg wijzen, richting aangeven, de wegwijzen met het openbaar vervoer
 • Boodschappen doen (verpakkingen, hoeveelheden aanduiden) en naar de prijs vragen
 • Iets bestellen in een restaurant en praten over gerechten
 • De tijd: vragen hoe laat het is (tijd en moment van de dag aangeven)
 • U kent een aantal gebruiken uit de Spaanse en Latijns-Amerikaanse cultuur

 

Grammaticale onderwerpen bij Conversatie Spaans Beginners I:

 • Het werkwoord ser (zijn) en persoonlijke voornaamwoorden
 • Zelfstandige naamwoorden (geslacht, enkelvoud en meervoud)
 • Het bepaald en onbepaald lidwoord
 • Tegenwoordige tijd (regelmatige werkwoorden)
 • De werkwoorden tener (hebben) , estar (zich bevinden), ir (gaan) en gustar (leuk vinden)
 • Het bijvoeglijk naamwoord
 • Tegenwoordige tijd onregelmatige werkwoorden querer (willen) en poder (kunnen)

Conversatie Spaans Beginners II (eindniveau A2)

Doelgroep: Dit niveau is bedoeld voor mensen die de onderwerpen beheersen die behandeld zijn bij het niveau Beginners I.

In geval van twijfel over het niveau van de cursist, wordt er een gratis intakegesprek afgenomen om het niveau te bepalen.

Lengte van de cursus: 8 lessen van 75 minuten per les.

Doelstelling: Aan het eind van het niveau Beginners II is de cursist in staat om met basis zinnen persoonlijke informatie over zichzelf te vertellen en vragen hierover aan anderen te stellen. Hij kan eenvoudige gesprekken voeren over onderwerpen die al bekend voor hem zijn zoals winkelen, zijn dagelijkse routine, zijn plannen voor de nabije toekomst, toeristisch informatie vragen enz.  Hij kan ook eenvoudige zinnen begrijpen als zijn gesprekspartner langzaam praat en indien nodig herhaalt.

Studiebelasting: de student moet minimaal 2 uur per week aan huiswerk besteden.

Wat kunt u doen na het afronden van het niveau Conversatie Spaans Beginners II: 

 • Kledingstukken beschrijven (kleur en materiaal), winkels aanduiden, naar openingstijden van winkels vragen (dagen van de week)
 • Vergelijkingen maken
 • Over dagelijkse gewoontes praten
 • Over recente ervaringen praten, frequentie aanduiden
 • Over plannen in de nabije toekomst praten
 • Familierelaties beschrijven, iemands uiterlijk en karakter beschrijven
 • Een gebeurtenis beschrijven die nu aan de gang is
 • Een eenvoudig telefoongesprek voeren, iets huren, entreekaarten kopen, reserveren, een afspraak maken
 • Informatie inwinnen bij een reisbureau, een reis boeken
 • Over het weer praten (seizoenen, maanden)
 • Praten over activiteiten in het verleden, tijdsaanduidingen uit het verleden gebruiken
 • U kent een aantal gebruiken uit de Spaanse en Latijns-Amerikaanse cultuur

 Grammaticale onderwerpen bij Conversatie Spaans Beginners II:

 • Aanwijzend voornaamwoorden en meewerkend voorwerp
 • Vergrotende en overtreffende trap
 • Tegenwoordige tijd (onregelmatige werkwoorden) en wederkerende werkwoorden
 • Voltooid tegenwoordige tijd
 • Toekomende tijd
 • Verleden tijd (Indefinido)

Conversatie Spaans Half gevorderden I: (eindniveau B1)

Doelgroep: Dit niveau is bedoeld voor mensen die de onderwerpen beheersen die behandeld zijn bij het niveau Beginners II.

Lengte van de cursus: 8 lessen van 75 minuten per les.

Doelstelling: Tijdens deze cursus werken we aan uitbreiding van uw woordenschat. U leert de verleden tijden in het Spaans en andere meer complexe grammaticale onderwerpen, waardoor u in staat bent om langere zinnen te maken en moeilijkere vragen te stellen over voor u bekende onderwerpen zoals uw vorige vakantie. U kunt een gesprek bij de dokter voeren, instructies en adviezen geven, over mogelijke situaties in de toekomst praten enz.

Studiebelasting: de student moet minimaal 2 uur per week aan huiswerk besteden.

Wat kunt u doen na het afronden van het niveau Conversatie Spaans Half gevorderden I:

Praten over activiteiten in het verleden en tijdsaanduidingen uit het verleden gebruiken

 • Gewoontes uit het verleden beschrijven en een gestructureerd verhaal uit het verleden vertellen
 • Een vakantiehuis huren
 • Beschrijven op welke manier een handeling plaatsvindt
 • Instructies geven
 • Lichaamsdelen benoemen
 • U kent een aantal gebruiken uit de Spaanse en Latijns-Amerikaanse cultuur

Grammaticale onderwerpen bij Conversatie Spaans Half gevorderden I:

 • Bezittelijke voornaamwoorden
 • De twee verleden tijden in het Spaans (Indefinido en Imperfecto)
 • De gebiedende wijs (Imperativo)
 • Bijwoorden
 • De Condicional (voowaardelijke wijs)

 

Conversatie Spaans Half gevorderden II (B1 +) 

 Doelgroep: Dit niveau is bedoeld voor mensen die de onderwerpen beheersen die behandeld zijn bij het niveau Half gevorderden I.

Lengte van de cursus: 8 lessen van 75 minuten per les.

Doelstelling:
Tijdens deze cursus leert u om u verder uit te drukken in langere zinnen en met betere woordenschat. U kunt gewoontes uit het verleden beschrijven en een gestructureerd verhaal uit het verleden vertellen. U kunt zich in het Spaans redden in alledaagse situaties, zoals in winkels, restaurants, postkantoren, in het openbaar vervoer, middels het gebruik van eenvoudige taalconstructies. U bent in staat korte Spaanse teksten te begrijpen en te produceren, zoals notities, berichten en persoonlijke brieven, middels eenvoudig taalgebruik.

Studiebelasting: de student moet minimaal 2 uur per week aan huiswerk besteden.

Wat kunt u doen na het afronden van het niveau Conversatie Spaans Half gevorderden II:

 • Praten over activiteiten in het verleden en tijdsaanduidingen uit het verleden gebruiken
 • Gewoontes uit het verleden beschrijven en een gestructureerd verhaal uit het verleden vertellen
 • Een uitnodiging accepteren of afwijzen
 • Ziektesymptomen beschrijven
 • Over de toekomst praten
 • Over een handeling in een verleden praten die voor een andere handeling heeft plaatsgevonden
 • Een wens uitdrukken en persoonlijke meningen geven en gevoelens uitdrukken over de werkelijkheid
 • Een levensloop beschrijven
 • U kent een aantal gebruiken uit de Spaanse en Latijns-Amerikaanse cultuur

Grammaticale onderwerpen bij Conversatie Spaans Half gevorderden II: 

 • Praten over activiteiten in het verleden en tijdsaanduidingen uit het verleden gebruiken
 • Gewoontes uit het verleden beschrijven en een gestructureerd verhaal uit het verleden vertellen
 • De Imperativo negativo (ontkennend gebiedende wijs)
 • De toekomende tijd
 • Onbepaalde voornaamwoorden
 • Samengestelde tijden
 • De subjuntivo (Aanvoegende wijs)

Conversatie Spaans Gevorderden I (niveau B2)

Conversatie Spaans Gevorderden II (niveau C1)

Voor dit niveau bieden wij een op maat gemaakt programma waarin de grammaticale onderwerpen van de cursussen Half Gevorderden I en Half Gevorderden II op een hoger niveau worden behandeld.  Wij concentreren ons op het uitbreiden van woordenschat, ook op een hoger niveau.

Neem contact op!