Algemene voorwaarden Lenguas Vivas

Inschrijving: 

Inschrijving kan via de Contact pagina op deze website. U krijgt binnen 24 uur een bevestiging van inschrijving per email. Hierin wordt vermeld welke cursus u gaat volgen, de duur van de cursus, aanvangsdatum, de prijs en (indien al bekend) de locatie.

Bedenktijd: 

Na inschrijving heeft u een bedenktijd van 14 dagen waarin u uw inschrijving kosteloos mag annuleren. De bedenktijd geldt niet voor Incompany trainingen De bedenktermijn vervalt, als de inschrijving binnen de 14 dagen bedenktijd plaatsvindt en u aan de lessen heeft deelgenomen.

Kosten en betaling:

Alle vermelde prijzen zijn vrijgesteld van BTW i.v.m. CRKBO registratie, tenzij anders overeengekomen. Inclusief het certificaat van deelname en exclusief het lesmateriaal. Twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u een factuur. Het volledige lesgeld dient binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te worden en in iedere geval voor de eerste les van de cursus o.v.v. Cursus Spaans en factuurnummer op ons rekeningnummer ABN-AMRO 57.94.27.943 t.n.v. M.I.B. Vallejos

Niet tijdige betaling: 

Indien de cursist verzuimt het lesgeld binnen het in de factuur aangegeven termijn te betalen en in iedere geval voor de eerste les, stuurt Lenguas Vivas een betalingsherinnering. De cursist dient dan de betaling binnen 5 dagen te voldoen.

Geldigheidsduur privélessen:

Een blok van 8 privélessen dient binnen 3 maanden vanaf de datum van de eerste les afgerond te zijn. Een blok van 10 lessen dient binnen 15 weken vanaf de eerste les afgerond te zijn.

Lesmateriaal: 

Lenguas Vivas bestelt de boeken voor de cursist en vermeldt de kosten daarvan op de factuur. De kosten bedragen € 40,00 voor algemeen Spaans en € 65,00 voor Zakelijke Spaans.

Het aanvullend lesmateriaal dat door de docent wordt verstrekt mag door de cursist worden behouden maar mag niet aan derden ter beschikking worden gesteld of gekopieerd worden voor andere doeleinden.

Intakegesprek:

Indien een intakegesprek afgenomen wordt om het niveau van de cursist te bepalen, zijn er geen kosten aan verbonden.

 Certificaat van deelname: 

Indien u 80 % van de privélessen of cursus heeft bijgewoond ontvangt u een certificaat van deelname.

Annulering door de cursist:

Annulering van inschrijving dient schriftelijk te gebeuren via een email naar info@spaanslessen.nl

Bij annulering tot 3 weken voor aanvang van de lessen zal restitutie van het volledige lesgeld plaatsvinden. Restitutie zal binnen 14 dagen plaatsvinden.

Bij annulering binnen 3 weken voor aanvang van de lessen is de cursist het volledige lesgeld verschuldigd.

Annulering door Lenguas Vivas

Lenguas Vivas behoudt zich het recht om een cursus niet te laten doorgaan indien er niet voldoende aanmeldingen zijn. In dit geval zal restitutie van het volledige lesgeld plaatsvinden. Restitutie zal binnen 14 dagen plaatsvinden.

Tussentijdse beëindiging:

In geval van tussentijdse beëindiging van de lessen door de cursist zal er geen restitutie van het lesgeld plaatsvinden. In geval van tussentijdse beëindiging van de lessen door Lenguas Vivas zal restitutie van de niet genoten lessen plaatsvinden. Restitutie zal binnen 14 dagen plaatsvinden.

Afzegging van een les door de cursist:

Indien u een privéles afzegt minimaal 24 uur voor de les mag de gemiste les op een nader te bepalen tijdstip ingehaald worden. In geval van afzegging binnen 24 uur voor de les wordt de les in rekening gebracht en mag deze niet ingehaald worden. In geval van groepscursussen mag een gemiste les niet worden ingehaald.

Afzegging van een les door Lenguas Vivas.

Indien een les in een groepscursus niet plaats vindt door afzegging door Lenguas Vivas, wordt de les ingehaald aan het eind van de cursus. Bij privélessen wordt de les ingehaald op een later tijdstip in overleg met de cursist.

Aansprakelijkheid:

Lenguas Vivas is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan personen of schade en verlies van persoonlijke bezittingen.

 Privacybeleid:

Persoonlijke gegevens en bedrijfsgevoelige informatie die door de cursist worden verstrekt worden vertrouwelijk behandeld en worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Klachtenprocedure:

U kunt de klachtenprocedure downloaden.