Inschrijving: 

Inschrijving  kan via de Contact pagina op deze website. U krijgt binnen 24 uur een bevestiging van inschrijving per email. Hierin wordt vermeld welke cursus u gaat volgen, de duur van de cursus, aanvang datum, de prijs en (indien al bekend) de locatie.

Bedenktijd: 

Na inschrijving heeft u een bedenktijd van 14 dagen waarin u uw inschrijving kosteloos mag annuleren. De bedenktijd geldt niet als de lessen zijn aangevangen.

Kosten en betaling:

Alle vermelde prijzen zijn exclusief het lesmateriaal. Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u  een factuur. Het volledige lesgeld dient voor de eerste les van de cursus te worden voldaan. o.v.v. Cursus Spaans Lenguas Vivas en factuurnummer op ons rekeningnummer rekeningnummer  NL26ABNA057.94.27.943   t.n.v. M.I.B. Vallejos. 

Indien de cursist verzuimt het lesgeld binnen het in de factuur aangegeven termijn te betalen en in iedere geval voor de eerste les, stuurt Lenguas Vivas een betalingsherinnering. De cursist dient dan de betaling binnen 5 dagen te voldoen.

Geldigheidsduur privélessen:

Elk blok  van 7  privélessen dient binnen  10 weken  te worden afgerond  vanaf de datum van de eerste les . Een  blok van 10  privélessen dient binnen 14 weken  vanaf de datum van de eerste les  afgerond te zijn.  Als de 10 lessen 2 keer per week worden gevolgd dienen ze binnen 13 weken te zijn afgerond. 

Lesmateriaal: 

De cursist dient het lesmateriaal (€40,00 tot 67,00, afhankelijk van het boek) zelf te kopen. Voor boekwinkel gegevens zie de keuze Lesmateriaal bij het kopje Lesmethode.

Het aanvullend lesmateriaal dat door de docent wordt verstrekt mag door de cursist worden behouden maar mag niet aan derden ter beschikking worden gesteld of gekopieerd worden voor andere doeleinden.

Intakegesprek:

Indien een intakegesprek afgenomen wordt om het niveau van de cursist te bepalen, zijn er geen kosten aan verbonden.

Certificaat van deelname: 

Indien u  80 % van de privélessen of cursus heeft bijgewoond ontvangt u een certificaat van deelname.

Annulering door de cursist:

Annulering van inschrijving dient schriftelijk te gebeuren via een email naar info@spaanslessen.nl.

Bij annulering tot 3 weken  voor aanvang van de lessen zal restitutie van het volledige lesgeld plaatsvinden. Restitutie zal binnen veertien dagen plaatsvinden.

Bij annulering binnen 3 weken voor aanvang van de lessen is de cursist het volledige lesgeld verschuldigd.

Annulering door Lenguas Vivas: 

Lenguas Vivas behoudt zich het recht voor om  een groepscursus niet te laten doorgaan  indien er niet voldoende aanmeldingen zijn. In dit geval zal restitutie van het volledige lesgeld plaatsvinden. Restitutie zal binnen veertien dagen plaatsvinden.

Tussentijdse beëindiging:

In geval van tussentijdse beëindiging van de lessen door de cursist zal er geen restitutie van het lesgeld plaatsvinden.  In geval van tussentijdse beëindiging van de lessen door Lenguas Vivas zal restitutie van de niet genoten lessen plaatsvinden.  Restitutie zal binnen veertien dagen plaatsvinden.

Afzegging van een les door de cursist:

Indien u  een privéles afzegt minimaal 24 uur voor de les  mag de gemiste les op een nader te bepalen tijdstip ingehaald worden.  In geval van afzegging binnen 24 uur voor de les wordt de les in rekening gebracht en mag deze niet ingehaald worden. In geval van groepcursussen  mag een gemiste les niet worden ingehaald.

Afzegging van een les door Lenguas Vivas: 

Indien een les in een groepscursus niet plaats vindt  door afzegging  door Lenguas Vivas, wordt de les ingehaald aan het eind van de cursus. Bij privélessen wordt de les ingehaald op een later tijdstip in overleg met de cursist.

Aansprakelijkheid:

Lenguas Vivas is niet aansprakelijk voor eventuele  schade aan personen of schade en verlies  van persoonlijke bezittingen.

Privacybeleid:

Persoonlijke gegevens die door de cursist worden verstrekt worden vertrouwelijk behandeld en worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Vakantiedata:

Vakantiedata staan vermeld op onze Contact pagina.

Klachtenprocedure:

U kunt de klachtenprocedure downloaden.

Klachtenprocedure